უწყვეტი განათლება თსუ-ში

   განათლების სისტემაში ფორმალური განათლების პარალელურად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არაფორმალური განათლების განვითარებასაც და, შესაბამისად, არსებობს უამ

სრულად

ყველაფერი გაცვლითი პროგრამების შესახებ თსუ-ში!

     თსუ-ს არაერთ უნივერსიტეტთან აქვს თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებული და ასევე მონაწილეობს ისეთ საერთაშორისო პროგრამებში, როგორიცაა ევროკომისიი

სრულად

სავალდებულო და არჩევითი საგნები

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ბაკალავრიატის საფეხური შედგება 240 კრედიტისგან, რომელიც მოიცავს როგორც სავალდებულო, ასევე არჩევითი საგნების გავლას. მარტივად რო

სრულად

მოდული VS მაინორი

საკმაოდ ბევრ სტუდენტს უჩნდება შეკითხვა "რა განსხვავებაა მოდულსა და მაინორს შორის?" ან "სავალდებულოა მათი არჩევა?". სანამ უშუალოდ ამ კითხვებზე გავცემდე

სრულად

სახელმწიფო გრანტის მოპოვება/გაუმჯობესება

   როგორც იცით, თსუ–ის უკლებლივ ყველა ფაკულტეტზე სწავლის გადასახადი განისაზღვრება 2250 ლარით. შესაბამისად, თუ ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე თ

სრულად