გამოცდის შედეგის გასაჩივრება

   სანამ უშუალოდ გამოცდის შედეგის გასაჩივრებასა და "უსამართლოდ დაკლებული ქულების" მომატებაზე ვისაუბრებთ, რამდენიმე სიტყვით მინდა განვიხილო სტუდენტთა ნ

სრულად

შეფასების სისტემა თსუ–ში

თსუ–ში ცოდნის შეფასება ხდება 100 ქულიანი სისტემით. ქულები, საგნის სპეციფიკიდან გამომდინარე, ნაწილდება პრაქტიკულ, ლაბორატორიულ, სემინარულ მეცადინეობებზ

სრულად

ყველაფერი კრედიტების შესახებ

   თითოეული საგნისთვის მინიჭებულია შესაბამისი კრედიტების რაოდენობა. მაგალითად, 5 კრედიტიანი ან 10 კრედიტიანი საგანი. საგნის შესაბამისი კრედიტები მოგენ

სრულად

საგამოცდო სისტემა თსუ–ში!

სანამ უშუალოდ გამოცდებზე დავიწყებ საუბარს, მინდა რამდენიმე სიტყვით აგიხსნათ  საგნის ქულათა განაწილების სტრუქტურა. ნებისმიერი საგნის მაქსიმალური შეფას

სრულად