უწყვეტი განათლება თსუ-ში

   განათლების სისტემაში ფორმალური განათლების პარალელურად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არაფორმალური განათლების განვითარებასაც და, შესაბამისად, არსებობს უამ

სრულად

მაინორის არჩევა თსუ-ში!

 რა არის მაინორი? მაინორი იგივეა, რაც დამატებითი სპეციალობა. მაინორად შეგიძლიათ აირჩიოთ ნებისმიერი სხვა ფაკულტეტის სპეციალობა (გარდა გამონაკლისებისა)

სრულად

გარე მობილობა თსუ-ში!

რა არის მობილობა? მობილობა ერთი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში სტუდენტის გადასვლის პროცესია. სტუდენტთა მობილობის პრო

სრულად

უცხო ენის სერტიფიკატით კრედიტების ჩათვლა თსუ-ში

თსუ-ში ჩაბარების შემდეგ უმეტესობა  გადის უცხო ენას.  თუმცა თუ ჩვენ გვაქვს ენის დამადასტურებელი ცოდნის სერტიფიკატი მაშინ შესაძლებელია რომ ამ სერტიფიკატ

სრულად

ყველაფერი გაცვლითი პროგრამების შესახებ თსუ-ში!

     თსუ-ს არაერთ უნივერსიტეტთან აქვს თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმებული და ასევე მონაწილეობს ისეთ საერთაშორისო პროგრამებში, როგორიცაა ევროკომისიი

სრულად