ყველაფერი სილაბუსის შესახებ

რა არის სილაბუსი? სილაბუსი წარმოადგენს სასწავლო პროცესის ძირითად ელემენტს. ის განსაზღვრავს საგნის სწავლების გეგმას, და გარდა ამისა, აწესრიგებს ლექტორ

სრულად